הצעה עסקית גיוס שותף משקיע

בית תוכנה ומשרד פרסום מחפשים שותף משקיע

השקעה בעסק פרטי

השקעה פרטית מול בעלי העסק בתמורה לבעלות על אחוזים מהעסק או תמורת אחוזים מהרווחים של העסק

השקעה פסיבית בעסק פרטי

משקיע פאסיבי אינו מתערב בניהול העסק

משקיע אקטיבי בעסק פרטי

משפיע על החלטות ניהוליות בעסק באמצעות ישיבות תקופתיות עם הנהלת העסק

חלוקת הרווחים של העסק מספקת למשקיע הכנסה חודשית או שנתית

אם העסק מצליח עולה גם שוויו, מרכיב שמשפיע על רווחיו של המשקיע

השקעה חברתית ואחראית

יצירת שיפור חברתי

אחריות חברתית וסביבתית

הכנסה פירותית

הכנסה הונית

הכנסה שוטפת